NASZE PUBLIKACJE | Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Paweł Jan Stanirowski, Magdalena Bizoń, Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki / "Surgical Infections" (2016)

Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section

Surgical site infections (SSI) occur in 1.8%–9.2% of women undergoing cesarean section (CS) and lead to greater morbidity rates and increased treatment costs. The aim of the ...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jarosław Stoliński, Kamil Fijorek, Dariusz Plicner, Grzegorz Grudzień, Paweł Kruszec, Robert Musiał, Janusz Andres / "The Thoracic and Cardiovascular Surgeon: (2016)

Perioperative Outcomes of Minimally Invasive Aortic Valve Replacement through Right Anterior Minithoracotomy.

There were 3.6% reoperations for bleeding: aortotomy place (n = 1), epicardial pacing wire placement (n = 3), right lung tear (n = 2), and intercostal vessels (n = 1). The intensiv...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Elwira Góraj / czasopismo "Ból" (2016)

Targin – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia po konwersji z wcześniej stosowanego opioidu u pacjentów z bólem nowotworowym. Raport z badania obserwacyjnego.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa oraz stopnia przestrzegania przez pacjentów dyscypliny leczenia połączenia oksykodon/nalokson (Targin) po rotacji z wcześniej s...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Piszczek Rafał , Opolska Aneta, Karakuła Hanna, Polz-Dacewicz Małgorzata Anna / czasopismo „Badania nad Schizofrenią” (2005)

Analiza wybranych parametrów laboratoryjnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej : doniesienie wstępne

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Rafał Piszczek , Justyna Pawęzka, Hanna Karakuła, Anna Grzywa, Agnieszka Sekunda, Anna Zaborska, Katarzyna Szajer, Małgorzata Skórska, Adam Gut / czasopismo „Badania nad Schizofrenią” (2005)

Różnice w subiektywnym funkcjonowaniu poznawczym pomiędzy pacjentami chorymi na schizofrenię a ich zdrowym rodzeństwem

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Rafał Piszczek, Tomasz Irzyniec , Wacław Jeż / czasopismo “Endokrynologia Polska” (2008)

Ocena zależności wzrostu kobiet z zespołem Turnera i ich sióstr od wzrostu rodziców

The most frequent physical features associated with Turner syndrome is short stature. The main goal of the research was to estimate the height of women with Turner syndrome and to ...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ewa Tkocz-Piszczek / “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Matematyka Stosowana” (2008)

Dopełnienie słabo regularnych liniowych rozszerzeń układów dynamicznych do układów regularnych

In this paper we consider some sign–changing Lyapunov function in research on regularity and sharply-week regularity of sets of linear extensions of dynamical systems. By reg...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ewa Tkocz-Piszczek / czasopismo „Obscula Mathematica” (2008)

Sign-changing Lyapunov functions in regularity of linear extensions of dynamical systems on a torus

In this paper we consider some sign-changing Lyapunov function in research on regularity of sets of linear extensions of dynamical systems on a torus. ...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Rafał Piszczek / czasopismo „Psychiatria Polska” (2011)

Własności psychometryczne Testu Przysłowie-Metafora

Abstract thinking belongs to intellectual abilities of the highest level of the evolutionary development, thanks to which operations such a classification, systematisation and comp...

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Wszelkie uwagi mile widzane:
statystyka@biostat.com.pl
©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt