Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Analizy statystyczne

Doktoraty | habilitacje | prace naukowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Tworzymy doświadczony zespół statystyków i analityków. Naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie analizy danych, skomplikowanych analiz statystycznych oraz modeli data mining. Analizujemy strukturę danych, śledzimy zależności i korelacje pomiędzy nimi, opracowujemy modele statystyczne. Dzięki nam podejmowanie decyzji w biznesie i pisanie opracowań naukowych staje się znacznie prostsze. Statystyka AZ

Pomoc statystyczna

Opracowania statystyczne
Statystyka medyczna | Analizy danych

Dr Marian Płaszczyca

dr Marian Płaszczyca

Statystyk | Centrum B+R Biostat
Tel.: (+48) 666069834
statystyka@biostat.com.pl

Profesjonalne analizy statystyczne skierowane do naukowców: prace naukowe, doktoraty, publikacje międzynarodowe.

Analizy statystyczne
dla nauki

Analizy statystyczne
dla biznesu

Statystyka medyczna

Nasz zespół

Pomoc statystyczna

Statystyka do doktoratu

Aplikacje analityczne

Badania ankietowe

Analiza danych

Obliczenia statystyczne

ZAUFALI NAM:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu
Wojskowy instytut Medyczny
Polska Akademia Nauk
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Planowanie badania:

Gromadzenie danych:

Analizy statystyczne:

ZOBACZ REKOMENDACJE
©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Statystyka AZ
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl