Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie medyczne chorób przewlekłych

21.07.2020
Badanie medyczne chorób przewlekłych
Klient

Firma Biostat w obszarze badań rynku medycznego realizuje projekty nie tylko dla dużych koncernów farmaceutycznych, ale również wspomagając oddolne inicjatywy i projekty rządowe np. badanie rynku medycznego potrzeb kardiologicznych dla Urzędu Marszałkowskiego. Autorka słynnego fan page’a dotyczącego Endometriozy zwróciła się do nas z prośbą o realizację badania służącego określeniu poziomu świadomości Polek na temat endometriozy w Polsce. W odpowiedzi na potrzebę klienta przeprowadziliśmy badanie medyczne choroby przewlekłej, jaką jest endometrioza.

Główny cel

Celem badania było między innymi sprawdzenie poziomu deklarowanej znajomości endometriozy oraz weryfikacja jej zakresu w oparciu o wypowiedzi Polek m.in. odnośnie objawów choroby. Ponadto, badanie służyło zobrazowaniu typowego przebiegu leczenia, okresu diagnozowania choroby oraz wdrożonych rozwiązań.

Realizacja i rezultaty

Badanie medyczne chorób przewlekłych zrealizowano na reprezentatywnej ze względu na wiek próbie dorosłych Polek. W badaniu przeważały kobiety z wykształceniem wyższym lub średnim. Jak pokazały wyniki badania, większość Polek twierdzi, że wie, czym jest endometrioza, a informacje na jej temat czerpie z internetu. Bardzo dużo kobiet powiązuje endometriozę z silnymi bólami miesiączkowymi i kłopotami z zajściem w ciążę. Już znacznie mniej kobiet wie, że może ona powodować problemy z pamięcią, bóle w klatce piersiowej czy mieć wpływ na pojawienie się alergii sezonowych. W efekcie przeprowadzonego badania uzyskaliśmy informacje, że 7,3% badanych Polek choruje na Endometriozę lub jest w trakcie jej diagnozowania. Prawie drugie tyle kobiet podejrzewa u siebie tę chorobę. Co ciekawe, połowa Polek zna inne kobiety, których objawy mogłyby świadczyć o Endometriozie. Tymczasem regularnie u ginekologa pojawia się tylko połowa kobiet. Większość Polek z Endometriozą musiała udać się do kilku lekarzy w celu zdiagnozowania choroby. Nieznacznie mniej niż połowa z nich jest leczona lekami przeciwbólowymi na receptę. Prawie co szósta z kobiet chociaż raz w życiu trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy przez bóle o podłożu ginekologicznym. To także pokazało skalę problemu, z jakim boryka się wiele kobiet.

Najważniejsze liczby
73,6%
Polek słyszało o Endometriozie
34,3%
Polek nie jest w stanie powiedzieć czy Endometrioza to choroba nowotworowa
13,7%
Polek choruje na Endometriozę, jest w trakcie jest diagnozowania, lub podejrzewa, że ją ma.
42,5%
Polek z Endometriozą leczy się za pomocą leków przeciwbólowych na receptę.
49,9%
Polek zna inne kobiety, które mają objawy mogące świadczyć o Endometriozie.
14,8%
kobiet przyznaje, że zdarzyło im się trafić na SOR z powodu bólu o podłożu ginekologicznym.
Korzyści badania medical market research

Realizacja badania pozwoliła na pokazanie, jak bardzo powierzchownie znany jest temat Endometriozy, chociaż dla większości kobiet słowo to nie jest już obce. Jak pokazują wyniki, wiele Polek podejrzewa u siebie lub wśród kobiet z otoczenia Endometriozę, ale też jednocześnie widać jak wiele kobiet nie pozwala się diagnozować z uwagi na odkładanie wizyt u ginekologa.

Nasze badania pozwalają na:

  • Pozyskanie informacji o skali problemu
  • Poznanie przyczyn niepoprawiającej się sytuacji
  • Poznanie potrzeb pacjentów
  • Zwiększenie świadomości respondentów z uwagi na poruszane kwestie
  • Zaplanowanie właściwych kroków
Zgłoś się do nas i pozyskaj interesujące dane z rynku!

Nasze doświadczenie pozwoli Tobie na pozyskanie danych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Wprowadź jako pierwszy właściwe rozwiązania dla analizowanego problemu!

Firma Biostat posiada status Centrum Badawczo-rozwojowego, co oznacza, że należymy do grona jednostek naukowych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Praktyki