Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku leku na depresje

08.07.2020
Badanie rynku leku na depresje
Klient

Dla naszego klienta, międzynarodowego koncernu farmaceutycznego zrealizowaliśmy badaniu rynku leków na depresję. Dzięki wykorzystaniu badań typu market research można w fazie koncepcyjnej zweryfikować opłacalność wejścia na rynek oraz dostosować badany produkt pod potrzeby konsumenckie.

Główny cel

W postepowaniu badawczym przyświecały nam trzy nadrzędne cele. Celem pierwszym było zidentyfikowanie klinicznych przypadków zaburzeń psychicznych odnotowywanych w psychiatrii i – w konsekwencji – ustalenie potrzeb rynku wśród lekarzy psychiatrów. Za drugi cel uznaliśmy weryfikację wiedzy specjalistów biorących udział w badaniu dotyczącym atypowego leku przeciwpsychotycznego oraz jego zastosowania w leczeniu depresji (w tym ciężkich zaburzeń), a także schizofrenii, epizodów maniakalnych o dużym i umiarkowanym natężeniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Cel trzeci stanowiła analiza wyboru kuracji dokonywanego przez lekarzy wraz z identyfikacją wytyczanych przez nich głównych ścieżek terapeutycznych.

Realizacja i rezultaty

Zrealizowane przez nas badanie typu market research miało charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym przybliżyliśmy przypadki pacjentów psychotycznych, wobec których wdrożono postępowanie terapeutyczne. Wyszczególniliśmy następujące kwestie:

  • Najważniejsze aspekty, jakim należy się przyjrzeć
  • Określenie najbardziej prawdopodobnej diagnozy
  • Wybór postępowania terapeutycznego
  • Powody, dla których podjęto leczenie inne, niż atypowym lekiem przeciwpsychotycznym

Badanie rynku wykazało, iż najwięcej lekarzy zaleca atypowy lek przeciwpsychotyczny przy zaburzeniach snu (80%) oraz objawach psychiatrycznych (75%). Blisko 2/3 psychiatrów stosuje lek w przypadku afektywnych zaburzeń nastroju oraz w łagodzeniu dolegliwości wynikających z pogorszenia się stanu emocjonalnego pacjenta. 3/4 specjalistów zasugerowało refundację medykamentu, zwłaszcza przy afektywnych zaburzeniach nastroju (71%) – jedynie co dziesiąty lekarz uznał ją za niekorzystną. Wielu psychiatrów wskazało na ważne ich zdaniem aspekty dotyczące leku, które należałoby dokładniej omówić z przedstawicielami medycznymi – jako przykład podano wpływ badanego farmaceutyku na pacjentów z zespołem metabolicznym (51,3%). Podkreślono rolę atypowego leku przeciwpsychotycznego przy zmniejszaniu ryzyka samobójstw (35,3%). Realizacja badania rynku leku na depresję umożliwiło klientowi na dostosowanie procesu wdrożenia leku na rynek pod potrzeby pacjentów oraz na opracowanie właściwej strategii komunikacyjnej z lekarzami.

Najważniejsze liczby
80%
lekarzy stosuje atypowy lek przeciwpsychotyczny przy zaburzeniach snu
75%
specjalistów zaleca łagodzenie objawów depresyjnych z pomocą badanego leku
2/3
lekarzy poleca również atypowy lek przeciwpsychotyczny przy afektywnych zaburzeniach nastroju
3/4
psychiatrów wskazało korzyści wynikające z refundacji leku
> 70%
specjalistów uważa, że refundację leku należy zastosować przy afektywnych zaburzeniach nastroju
> 35%
lekarzy stwierdzało, że badany lek zmniejsza ryzyko samobójstw
Badania market research pomagają w dotarciu do klienta!

Dzięki naszym badaniom marketingowym leków poznasz potrzeby pacjentów oraz ich oczekiwania. Rzetelna analiza zgromadzonych danych, jaką dla Ciebie wykonamy, pozwoli ustalić właściwy profil demograficzny i psychograficzny Twojego docelowego odbiorcy. Badania rynku umożliwiają:

  • Zmniejszenie kosztów reklamy przy jednoczesnym wzroście sprzedaży
  • Identyfikację grupy docelowej oraz personalizację przekazu marketingowego
  • Analizę preferencji konsumentów i czynników wpływających na podejmowane przez nich decyzje
  • Wzrost Twojej przewagi konkurencyjnej
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 16‑letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom rynku farmaceutycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

badanie rynku leku na depresje market research badania rynku farmaceutycznego statystyka w badaniach rynku badania rynku farmaceutycznego case study badania leków badania marketingowe leku
©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Praktyki