Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe rynku ryb

14.07.2020
Badanie marketingowe rynku ryb
Klient

Badanie marketingowe rynku ryb zrealizowaliśmy dla jednego z polskich dystrybutorów ryb słodko- i słonowodnych.

Główny cel

Naszym celem w badaniu marketingowym rynku ryb było określenie popytu konsumenckiego. Zebrane dane pomogły nam w ustaleniu, jak często i na ile chętnie ankietowani spożywają ryby. Zgromadzonymi informacjami posłużyliśmy się również do zidentyfikowania charakterystycznych, związanych z polską branżą rybną trendów. Dane uzyskaliśmy za pomocą badania ankietowego online w panelu badawczym Badanie-Opinii.pl na grupie 600 konsumentów.

Realizacja i rezultaty

Zgodnie z rezultatami badania marketingowego rynku ryb możemy stwierdzić, iż respondenci konsumują porcję ryby średnio raz na 2 tygodnie, jak odpowiedziało 62% spośród nich. Raz w tygodniu spożywa ją 19% ankietowanych, a 1 na 10 kilkukrotnie. 9% nie je ryb w ogóle. Walor zdrowotny podkreśliło 3/4 badanych osób, a smakowy 56%. Smak za neutralny uznało 27% ankietowanych, natomiast 18% respondentów nie przypadł on do gustu – warto jednak zaznaczyć, że połowa osób z tej ostatniej grupy nie rezygnuje z obecności ryb w swojej diecie ze względu na korzyści zdrowotne, jakie wynikają z ich jedzenia.

W Polsce co roku złowionych zostaje około 250 tys. ton ryb. Ich spożycie utrzymuje się na podobnym poziomie. Spadek konsumpcji ryb morskich jest kompensowany wzrostem zainteresowania rybami słodkowodnymi oraz owocami morza. Coraz mniejszą popularnością cieszą się łososie, tuńczyki i dorsze, a popyt wzrasta na śledzie oraz makrele. Przeciętny Polak spożywa rocznie 11,5 kg ryb i owoców morza, wydając na nie średnio 24 EUR na rok, podczas gdy mieszkaniec kraju śródziemnomorskiego konsumuje ich nawet 10 razy tyle.

Najważniejsze liczby
62%
ankietowanych spożywa ryby i owoce morza raz na 2 tygodnie
1/5
respondentów konsumuje ryby raz w tygodniu
1%
osób badanych je ryby kilka razy w tygodniu
3/4
uczestników badania podkreśla walor zdrowotny ryb
56%
ankietowanych lubi smak ryb i owoców morza
24 EUR
rocznie wydaje na ryby przeciętny Polak
Korzyści badania marketingowego

Rzetelnie zrealizowane badanie marketingowe, czyli sumiennie zgromadzone dane oraz ich sprawna i umiejętna interpretacja, da Twojej firmie wyraźną przewagę konkurencyjną. Otrzymasz cenną wiedzę o odbiorcy swoich usług oraz dowiesz się, w jaki sposób skutecznie zachęcić potencjalnego konsumenta. Badanie marketingowe stanowi stabilną, naukową podstawę dla strategii rozwojowych firmy oraz inspirację dla jej reklamowych kampanii. Umożliwia bowiem:

  • Rozwój Twojej oferty
  • Poznanie potrzeb i preferencji odbiorcy usług
  • Wzrost znaczenia firmy na rynku
  • Większą obecność w mediach
  • Odpowiednią relację Twojego przedsiębiorstwa z placówkami konkurencyjnymi
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Od 16 lat skutecznie realizujemy badania marketingowe. Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Badanie marketingowe rynku ryb badania rynku ryb badania marketingowe market research statystyka w badaniach marketingowych badania marketingowe case study badanie marketingowe badanie rynku badanie branży rybnej
©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Praktyki