Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Miary asymetrii mówią nam, czy większa część populacji klasuje się powyżej, czy poniżej przeciętnego poziomu badanej cechy . Asymetrię rozkładu można zbadać porównując modę, medianę i wartość oczekiwaną (średnią). W przypadku rozkładu symetrycznego wszystkie te parametry są równe. Jeśli zachodzi nierówność

Specyfikację asymetrii prawostronnej i lewostronnej obrazujące wykresy:

 

Asymetria prawostronna


download


Asymetria lewostronna


download

Asymetrię rozkładu możemy opisać także za pomocą współczynnika asymetrii (skośności). Współczynnik ten obliczamy według wzoru:

Dodatnia wartość tego współczynnika wskazuje na asymetrię prawostronną , natomiast ujemna na lewostronną. Asymetria prawostronna mówi nam, że większa część populacji przyjmuje warości powyżej przeciętnej, natomiast lewostronna – poniżej. Oczywiste jest, że im większa wartość bezwzględna wspólczynnika asymetrii, tym większa asymetria rozkładu.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż współczynnik asymetrii nie jest jednoznaczny w zerze, tzn. istnieją rozkłady asymetryczne, dla których współczynnik asymetrii przyjmuje wartośc zero. Jednak w praktyce takie rozkłady są bardzo rzadko spotykane.

©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Praktyki