Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Prowadzenie profesjonalnych badań

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą badań ankietowych realizowanych dzięki autorskim narzędziom badawczym agencji BioStat.

Badania ankietowe to jedna z najpopularniejszych metod wykorzystywanych w wielu branżach, dla pozyskiwania cennych informacji. Zarówno biznes, świat nauki, jak i instytucje życia społecznego korzystają z danych gromadzonych poprzez tego rodzaju badania. Wieloletnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku, rekomendacje najlepszych instytucji naukowych oraz czołowych firm na rynku FMCG i w branży medyczno-farmaceutycznej pozwalają nam na zaoferowanie Państwu rzetelnych badań ankietowych wykorzystujących różne techniki.
 

Stosowane techniki

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview), wykorzystująca wywiad telefoniczny przy wsparciu nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Kompetentny zespół ankieterów prowadzi wywiady kwestionariuszowe w specjalnym studio. Odpowiedzi ankietowanych są rejestrowane w autorskim systemie CATI-SYSTEM, który odpowiada za prawidłowe stosowanie reguł przejścia w pytaniach, a także pozwala rotować odpowiedzi respondentów. Ta technika daje możliwość dotarcia do trudno dostępnych grup docelowych.
   
 •  CAPI ( Computer-Assisted Personal Interview), polegająca na prowadzeniu wywiadów terenowych z respondentami. Ich odpowiedzi są rejestrowane na urządzeniach przenośnych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technicznie urządzeń, w trakcie wywiadu można wykorzystać dodatkowe materiały audiowizualne.
   
 • PAPI (Paper & Pen Personal Interview), jest techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego. Ankieter zadaje pytania respondentowi, a udzielone odpowiedzi notuje w kwestionariuszu. W tym przypadku możliwy jest też wywiad angażujący audytorium. Respondenci otrzymują podczas ankietyzacji kwestionariusze i wypełniają je samodzielnie. Badania PAPI są realizowane w całym kraju dla wąskich wyspecjalizowanych grup respondentów jak i reprezentacyjnych grup charakteryzujących populację kraju.
   
 • CAWI (Computer-Assisted Web Interview), to technika internetowych badań ankietowych, szczególnie efektywna podczas badań satysfakcji pracowników, osób pracujących w administracji publicznej, a także klientów. Wypełnianie ankiety w dogodnym czasie z każdego urządzenia mobilnego znacząco przyspiesza proces prowadzenia badań, a specjalne kodowanie i szyfrowanie dostępu w trakcie ankietyzacji daje pewność anonimowości respondentom. Badania prowadzone techniką CAWI można urozmaicić dodatkowymi materiałami audiowizualnymi.
   
 • ANKIETOWE BADANIA PANELOWE prowadzone za pomocą nowoczesnego panelu konsumenckiego badanie-opinii.pl. Ankietyzacja daje możliwość przeprowadzenia badań nawet w ciągu 24h. Dzięki rejestracji ponad 50 000 rzetelnych respondentów na panelu mają Państwo możliwość doboru odpowiedniej grupy, pod względem: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań, preferencji konsumenckich i wielu innych cech społeczno-demograficznych, do celu swoich badań.
   

Wykorzystywane dane

W zależności od aktualnych potrzeb Państwa firmy, cel badań, formę kwestionariusza i przebieg badania można dostosować do różnorodnej tematyki i wielu branż biznesowych. Badania ankietowe pozwalają gromadzić dane dotyczące:

 • Opinii klientów i pacjentów dotyczących oferowanych produktów i usług,
 • Świadomości konsumentów na temat reprezentowanej przez Państwa marki,
 • Opinii na temat jakości obsługi klienta,
 • Realizacji potrzeb klientów i pacjentów,
 • Monitoringu skuteczności działań promocyjnych,
 • Opinii dotyczących nowych opakowań produktów,
 • Lojalności klientów względem marki,
 • Rozpoznawalności marki w branży,
 • Satysfakcji pracowników.
   

Informacje zebrane w trakcie profesjonalnych badań posłużą w trakcie planowania działań firmy z zakresie strategii związanych z marketingiem, obsługą klienta, HR oraz budowaniem wizerunku firmy lub instytucji odpowiadającej na potrzeby klientów.
 

Niskie koszty badań i profesjonalna obsługa

Agencja badawcza BioStat® oferuje prowadzenie badań ankietowych w konkurencyjnych cenach. Zespół złożony z ekspertów ds. badań marketingowych i badań opinii, statystyków, analityków oraz ekonomistów służy Państwu pomocą w doborze odpowiedniej techniki badawczej, do zrealizowania celu badawczego. Profesjonalnie zorganizowane studio do badań CATI oraz autorskie systemy wspomagające techniki badawcze umożliwiają bardzo szybką i profesjonalną ankietyzację pod nadzorem ekspertów.


Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. prowadzenia badań ankietowych!

©2013 Statystyka.az.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Praktyki